Referat fra årsmøte BMWCCN Hedmark/Oppland 17/2-13

 

Tilstede: Nikolai Arstad, Magnus Bleikvassfors, Magnus Nyeggen, Even-André Enge, Halvor Kubberud, Stina Børresen, Kristian Hagen og Evgueniy Zhdanov.

Innkallelse og dagsorden for møtet godkjennes av samtlige møtedeltagere.

Magnus Bleikvassfors er ordstyrer, Stina Børresen er referent, Nikolai Arstad og Even-André Enge godkjenner referatet.

Gjennomgang av året 2012. Det ble foretatt noen endringer i styresammensetningen for 2012- styremedlem Carl-Haakon Schjøll gikk ut og Halvor Kubberud ble valgt inn i styret som styremedlem. Magnus Bleikvassfors ble valgt som kasserer.

-Det ble holdt utstillingstreff på Vikingskipet på Hamar med godt oppmøte, dekk kastekonkurranse med sponsede premier fra lokale bilforretninger og ikke minst god stemning.

-På arrangement fronten ble det videre litt dødt, etter at hovedstyret overtok ansvaret for vålerbane treffet. Her ble det etter hvert i stedet et samarbeid mellom hovedstyret og oss i Hedmark og Oppland.

-Ellers ble det felleskjøring til Valle Hovin, Frognerseteren og vålerbanen.

Regnskapet for 2012 er godkjent. Styremedlem Halvor Kubberud og styremedlem Magnus Nyeggen godkjenner regnskapet med bilag.

Budsjettet for 2013 er satt opp etter tidligere beregninger, post for treff står foreløpig i 0,- da det ikke er satt opp plan for 2013 enda.

Valg av nytt styre. Magnus Nyeggen melder seg ut av styret.

Det skal velges ny leder, nestleder og kasserer. Samt 4 styremedlemmer.

Til valg av leder stiller: Stina Børresen, Nestleder Nikolai Arstad, Magnus Bleikvassfors og Even-André Enge, kasserer Magnus Bleikvassfors. Til styremedlem stiller Halvor Kubberud, Even-André Enge, Nikolai Arstad, Magnus Bleikvassfors, Stina Børresen, Kristian Hagen og Evgueniy Zhdanov.

Etter stemming er det nye styret bestående av Stina Børresen (styreleder), Magnus Bleikvassfors (Nestleder og Kasserer), Halvor Kubberud (styremedlem), Kristian Hagen (styremedlem) og Evgueniy Zhdanov (styremedlem), Even-André Enge (styremedlem), Nikolai Arstad (styremedlem).

Eventuelt:

-Det nevnes diverse arrangement det har kommet forespørsel om fra Hovedstyret. Isbanekjøring på Losna, samarbeid om landstreff på Lillehammer 2013 med UG 02/Classic og evt. Bidra ved BMWCCN høsttreff på Vålerbanen som en evt. fast post. Ny styreleder tar kontakt med hovedstyret for mer informasjon om dette.

-Delegater til hovedstyrets årsmøte den 27/4 blir Even-André Enge og Stina Børresen. De sørger selv for evt. videre informasjon om det.

-Det har vært en del drittkasting rundt om i klubben. Det må tas til følge at det har vært en del omstrukturering innad i klubben. Her må det stås imot med saklige svar. Vær positiv!

-Det gamle banneret vårt er ikke lenger tillatt brukt av BMW AG og det er bestilt nytt.

-Hadeland Glassverk ønsker at vi har biltreff på deres område. Dette ses nærmere på og vurderes av det nye styret ved neste styremøte.

Endringer i styret sendes hovedstyret, og oppdateres fortløpende i fahrfreude, på bmwccn.no og facebook.