Årsmøte BMWCCN Hedmark/Oppland

Det inviteres til årsmøte i BMWCCN Hedmark/Oppland

 Søndag 17.02.2013 kl. 17:00 på Vertshuset V-E6 på Biri (Skumsrudvegen 33. 2836 Biri)

Vi ønsker at så mange som mulig stiller på møtet, og setter stor pris på de forslag og meninger som kommer fra dere medlemmer.

Vel møtt!

Mvh styret i BMWCCN Hedmark/Oppland.

BMWCCN Hedmark og Oppland

17. Februar 2013

 

Dagsorden:

1:Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet.

2: Valg av ordstyrer, referent, og 2 representanter til å godkjenne referatet.

3:Gjennomgang av året 2012.

4:Regnskap 2012 med godkjenning av 2 representanter

5:Budsjett 2013

6: Valg av Styreleder, nestleder, kasserer, og 4 styremedlemmer.

7.eventuelt.