BMW Car Club Norway Hedmark og Oppland ble gjenoppstartet i februar 2009, ved initiativtaker Jonny Kildal. I 2018 tok Ragnar Dobloug over som styreleder. Vårt mål for klubben er å skape lokale BMW miljø, som er blitt et stort miljø i fylkene Hedmark og Oppland. Styret består av personer fra begge fylkene og vi representerer alt fra ihuga bane folk via ”spoiler brigaden” og ”original politi” til de som er mest interessert i den sosiale delen. Dette gjenspeiler også profilen klubben ønsker å ha – nemlig at vi skal kunne tilby noe for alle medlemmene i BMW CCN Hedmark og Oppland.

Ved utgangen av september 2004 var vi i overkant av 250 klubbmedlemmer i våre to fylker – Hedmark og Oppland.