ÅRSMØTE

BMWCCN HEDMARK & OPPLAND

STED: VERTSHUSET V/E6, BIRI

(Skumsrudvegen 33, 2836 Biri)

TID: 19.01.14 KL. 1600

*

AGENDA

  1. GODKJENNING AV INNKALLING OG AGENDA FOR MØTET.
  2. VALG AV ORDSTYRER, REFERENT OG 2 REPRESENTANTER FOR GODKJENNING AV REFERATET.
  3. GJENNOMGANG AV ÅRET 2013.
  4. REGNSKAP 2013 (GODKJENNES AV 2 REPRESENTANTER)
  5. BUDSJETT 2014
  6. VALG. (STYRELEDER, NESTLEDER, KASSERER, 2 STYREMEDLEMMER)
  7. EVENTUELT

*

VI OPPFORDRER ALLE MEDLEMMER, OG POTENSIELLE MEDLEMMER, SOM ØNSKER INNBLIKK I DISTRIKTSKLUBBEN TIL Å KOMME PÅ  ÅRSMØTET