Det inviteres til årsmøte i BMW CCN Hedmark og Oppland den 16.02.12 kl 18:00 på Folkets hus i Hunndalen.
Adresse: Nyvegen 24, 2827 Hunndalen (stort gult bygg ved siden av KIWI Hunndalen)
Vi ønsker at så mange som mulig stiller på dette møtet, og setter stor pris på de forslag og meninger som kommer fra nettopp dere medlemmer. Ved hjelp av dette kan vi klare å få klubben i den retningen dere ønsker. Med andre ord, ved å møte opp her har man muligheten til å være med å bestemme og man binder seg på ingen måte til noe ansvar utover det man selv ønsker.

Agenda for møtet vil være godkjenning av forrige års regnskap, valg av styreverv og vi håper at medlemmer som ønsker stiller til valg som styremedlem. Som styremedlem vil du da bli medlem av styret, men du sitter ikke med noe konkret ansvar utover de oppgaver du ønsker å ta på deg. Videre etter du har sittet som styremedlem et år har du da muligheten å stille til valg i et av styrevervene som består av leder, nestleder og kasserer om du ønsker det.
Etter nye vedtekter som ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte i regi hovedklubben 11. desember 2011 søker vi også to personer som kunne tenke seg å representere Hedmark/Oppland på selve hovedårsmøte til BMWCCN. Disse to personene skal da representere vår klubb og skal da i hovedsak legge frem de saker vi har blitt enige om på vårt årsmøte i Hedmark/Oppland.

Sitat fra president BMW CCN:

Fra og med 2012 velger hver Distriktsklubb og Undergruppe inntil 2 delegater som skal representere sin klubb på Hovedklubbens Årsmøte i april. Delegatene kan enten velges på klubbens eget Årsmøte eller på annen måte. Det bestemmer klubben selv. Hovedsaken er at de som velges er representative for klubbens engasjement i BMW CCN og helst med god interesse for det organisatoriske arbeidet som skal utføres i klubbregi.

For mere info fra Hovedstyret: Trykk her

Oppfordrer også alle til å ta en titt på BMWCCN’s nye nettsider som stadig er under utvikling til det bedre og trafikken på forumet tar seg opp hvor du kan tilegne deg masse god kunnskap:

Ønsker da med dette alle vell møtt til et bra møte hvor forslagene myldrer og vi kan få til en fortreffelig sesong for for alle likesinnede.

Mvh styret i BMW CCN Hedmark og Oppland